Aktuality

Uzdravení slepého Bartimea

Markovo evangelium 10, 46 -52 (46) Přišli do Jericha. A když vycházel s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timaiův, Bartimaios, slepý žebrák. (47) Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se… Číst dále »Uzdravení slepého Bartimea