Jak se líbit Bohu

Komu se chceš líbit? Na koho chceš zapůsobit? To jsou dobré otázky, a nejen pro ženy. I muži se chtějí líbit, i když obvykle trochu jiným způsobem než dámy. A děti, ty touhou zalíbit se doslova hoří.

Děti

Děti to mají nejjednodušší. Bůh říká, že by se měly snažit zalíbit svým rodičům. A také babičkám, dědečkům, učitelům a vychovatelům. Děti mají podle Bible poslouchat ty dospělé, kteří jsou pověřeni jejich výchovou. Boží rada pro děti je jednoduchá: „Děti, poslouchejte svoje rodiče„. Ne svoje vrstevníky a kamarády! To je pak, jako když slepý vede slepého. Oba spadnou do příkopu.

Mojžíš to v Desateru zformuloval takto: „Cti otce svého a matku svou, aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.“ Budou-li děti poslouchat své rodiče a vychovatele, bude se jim dařit dobře. A nejen jim, ale celé zemi.

Dospělí

I dospělí muži a ženy mají své rodiče ctít, vážit si jich a nepohrdat jejich radami, i když zestárli. S poslušností je to ale už trochu jinak a místo ní postupně přichází péče. Dospělý člověk tak už má nad sebou jen dvě autority: Světskou moc a Boha. U křesťanů se k tomu ještě přidávají duchovní vedoucí jejich sboru a u vdaných křesťanských žen jejich manžel.

Líbit se vrchnosti

Křesťan se má podřizovat vládní moci. Bible je všechno jiné, než návod k revoluci a nápravě světa. Proč? Protože když chcete na zemi vybudovat nebe, vyjde vám z toho nakonec vždycky peklo. Bible neříká „zachraňte svět“, ale „zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení“. Záchrana světa může počkat, teď jde především o vás samotné.

Líbit se Bohu

Zalíbit se Bohu není jen tak. Zapomeňte na to, že byste na něj mohli udělat dojem svými morální kvalitami, svou pracovitostí, pravdomluvností, odvahou, poctivostí a nevím čím ještě. V Božích očích jsme morální trosky, hříšnici, daleko od jeho slávy. Boží ideál lidství nesplňujete ani z deseti procent. Jste zoufale hluboko pod čarou. Nesrovnávejte svůj charakter se sousedem, ale s Ježíšem. Pak získáte tu správnou perspektivu.

Zapomeňte na to, že byste na Boha mohli zapůsobit svým úspěchem. Váš úspěch není vaše zásluha, ale dar. Bible říká: „Běh nezávisí na snaze hbitých ani boj na bohatýrech ani chléb na moudrých ani bohatství na rozumných ani přízeň na těch, kdo mají poznání, ale jak kdy každému z nich přeje čas a příležitost.

Zapomeňte na to, že byste na Boha mohli udělat dojem svou moudrostí. Pokud jste ještě nedošli k tomu, že Bůh existuje, že je moudrý, mocný a dobrý, pokud jste mu ještě nevzdali čest a neprojevili vděčnost, jste podle božího slova blázni.

Zapomeňte na to, že byste na Boha mohli udělat dojem svou krásou. Bůh nemá zalíbení ve svalech muže, ani ho neokouzlí oči žen. „Klamavá je líbeznost a pomíjivá krása„. Možná si připadáme krásní teď (je to asi proto, že jsme nikdy nepotkali Adama a Evu), ale počkejte, jak budou naše těla a tváře vypadat za pár let…

Víra

Tady na zemi je jen jedna jediná věc, kterou se můžete opravdu Bohu zalíbit. Je to víra. Bůh po vás nežádá morální kvality, úspěch, moudrost ani krásu. Očekává od vás jedno jediné: že budete věřit v jeho syna, kterého poslal na svět, kvůli vaší záchraně. Ježíš to řekl takto: „Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal.“ Jestli nevěříte v Ježíše, je všechno vaše morální snažení k ničemu. A naopak. I pokud se považujete za životního zkrachovalce, víra v Ježíše vás dostane na nebeský trůn.

Čemu se Ježíš divil

Byly jen dvě věci, kterým se Ježíš tady na zemi divil. Zaprvé to byla nevíra Židů. Lidé, kteří ho měli nadšeně přijmout, nad ním ohrnuli nos. Ačkoli slyšeli jeho slova a viděli jeho zázraky, nebyl jim dost dobrý. I dnes potkáte mnoho lidí, kteří si sice říkají křesťané, ale jejich život nenese žádné známky skutečné víry v Ježíše. Pokud k nim patříte, rychle s tím něco udělejte.

Druhou věcí, která Ježíše překvapovala, byla víra pohanů. Hluboce na něj zapůsobila jedna zoufalá maminka, která ho prosila za uzdravení pro svou dceru, a sama sebe přitom přirovnala ke psovi, který čeká pod stolem na to, co upadne z ruky jeho pánovi. Anebo otrlý římský důstojník, který žádal Ježíše o uzdravení svého sluhy těmito slovy: „Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven.“

Tito lidé udělali na Božího Syna hluboký dojem. Ne svými morálními kvalitami, ale svojí vírou. Staňte se jedním z nich!