Pravidelné akce

Pravidelné akce

Jakmile to situace dovolí, připravujeme pro Vás nabídku komunitního studia Bible v malé skupině, nedělní shromáždění a také zajímavé přednášky.

V současné době se scházíme pouze v domácnosti. Každou středu od 19 hodin probíhá biblická skupinka a v neděli od 10 hodin neformální domácí bohoslužba. Biblická skupinka

Scházíme se každou středu od 19 hodin. Společně probíráme novozákonní knihu Skutky apoštolů.

Místo setkání: Diamantová 1908, Turnov

 

Nedělní shromáždění

Každou neděli od 10 hodin se scházíme ke společnému zpěvu, modlitbám a výkladu Bible. Čteme a vykládáme Markovo evangelium. 

Místo setkání: Diamantová 1908, Turnov