Čemu věříme

Věříme, že Bible je inspirované Boží slovo, které je spolehlivým a dostatečným zdrojem moudrosti pro všechny oblasti lidského života.
Věříme, že Bůh slyší naše modlitby a že modlitba spravedlivého má velkou moc.
Věříme, že každý člověk potřebuje pravdivé a láskyplné vztahy s druhými, které jsou znakem skutečné církve.

Co děláme

Snažíme se žít podle toho, čemu věříme. Chceme se líbit Bohu víc, než lidem. Tvoříme neformální skupinu lidí, kteří hledají pravdu a staví svůj život na pevný základ, který obstojí ve všech zkouškách. Tím základem je Ježíš Kristus a jeho slovo.

Kde se scházíme

V současné době se scházíme doma (Diamantová 1908), každou středu od 19 hodin a v neděli od 10 hodin. Můžete se našich setkání zúčastnit online prostřednictvím aplikace Google meet. Odkazy na přihlášení pro jednotlivá setkání najdete v záložce "Pravidelné akce".

Život není náhoda

Člověk není dílem náhody. Nejsme nechtěným výsledkem slepého evolučního procesu, nejsme produkt náhodných změn a mutací, které nemají žádný smysl a cíl. Nejsme hvězdný prach, který měl to štěstí, že si jednoho dne uvědomil sám sebe. Jsme tu proto, že nás, muže a ženy, stvořil Bůh. A nejen to – jsme velmi vznešená stvoření, protože jsme stvoření k Božímu obrazu. Od zvířat nás nedělí jen “tři dny hladu”, jak někdo vtipně poznamenal. Rozdíl je mnohem hlubší.  

Co se pokazilo?

Lidé byli obdařeni svobodnou vůli. Bůh v nás chtěl mít partnery, ne automaty. Dostali jsme možnost Boha milovat a poslouchat, ale také se k němu obrátit zády Vybrali jsme si druhou variantu. Snažíme se být sami sobě bohy a nenechat si od skutečného Boha mluvit do života. Ztratili jsme původní svobodu a naše mysl je poznamenaná egoismem a nedůvěrou vůči Stvořiteli. Hledáme svoje štěstí ve věcech tohoto světa, uctíváme stvoření namísto Stvořitele. To nás ale vždy vede jen k nesvobodě a zklamání. Je třeba, bychom začali hledat skutečné štěstí na jediném místě, kdo ho lze najít, v Bohu.

 

Je tu cesta!

Bůh nás miluje pevnou otcovskou láskou, i když si to vůbec nezasloužíme. Přestože jsme mu tolikrát plivli do tváře, udělal ze své lásky k nám všechno pro to, aby nám otevřel cestu zpátky k sobě. Ta cesta je jeho syn, Ježíš Kristus.

Neexistuje jiný způsob, jak se přiblížit k Bohu, než skrze Ježíše. On je jediný prostředník mezi Bohem a lidmi. Neexistuje žádný duchovní učitel, žádné náboženství ani žádná filosofie, která by nabízela to, co Ježíš Kristus: Odpuštění hříchů, obnovu lidského srdce a smíření s nebeským Otcem. Ježíšova nabídka je zcela jedinečná. Patří mezi ty, které se neodmítají.

Co je císařovo, a co je Boží

Marek 12, 13 - 17 (13) Poslali k němu některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. (14)...

Co s tímhle kamenem?

Marek 12, 1 – 12 (1) Začal k nim mluvit v podobenstvích: „Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji...

Otázky ano, odpovědi ne

Marek 11, 27 – 35 (27) Znovu přišli do Jeruzaléma. Když procházel chrámem, přišli k němu velekněží,...

Víra, modlitba a fíky

Marek 11, 20 - 26 (20) Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. (21) Petr se rozpomenul...

Papaláši a pozdvižení v chrámu

Marek 11, 15 - 19 (15) Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující...

A co práva stromů?

Marek 11, 12 - 14; 20 (12) Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal hlad. (13) Spatřil z dálky fíkovník,...

You are greater

https://www.youtube.com/watch?v=eTNnE6DeR8Y&ab_channel=Vojt%C4%9Bch%C5%A0%C5%A5astn%C3%BD

I am the least

https://www.youtube.com/watch?v=zE8ss2Pmlbo&ab_channel=Vojt%C4%9Bch%C5%A0%C5%A5astn%C3%BD

Slovo tvé

https://www.youtube.com/watch?v=rzgJDyT3--c&ab_channel=Vojt%C4%9Bch%C5%A0%C5%A5astn%C3%BD

Jdu dál

https://www.youtube.com/watch?v=0ah3SFQWJ_w&ab_channel=Vojt%C4%9Bch%C5%A0%C5%A5astn%C3%BD